O Firmie

Witamy na stronie naszej spółki!

Zapraszamy do kontaktu!

Spółka Finansowo-Księgowa SFINKS oferuje kompleksową obsługę księgową i podatkową wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od formy organizacyjnej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek prawa handlowego i cywilnego, stowarzyszeń, fundacji oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Obsługa jest realizowana w różnych formach - od kompleksowej obsługi obejmującej całokształt działalności do usług doradztwa księgowego, nadzoru nad prowadzonymi księgami rachunkowymi czy opracowywaniu regulaminów wewnętrznych, zakładowej polityki rachunkowości, systemów kontroli i rozliczania kosztów.

Pomagamy rozpocząć działalność gospodarczą, doradzamy formę organizacyjną i formę opodatkowania najkorzystniejszą dla danego rodzaju działalności oraz warunków klienta.

Prace księgowe mogą być również prowadzone w siedzibie zleceniodawcy.

Pomagamy w przekształceniach własnościowych firm.

Zatrudniamy stabilny i dobrze wykwalifikowany personel, w tym osoby z wyższym wykształceniem, certyfikatami księgowymi oraz biegłych rewidentów. Nasi klienci mogą korzystać z usług współpracującej z nami kancelarii prawnej.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Urszula Madaj i Agnieszka Leszczyńska

Zapraszamy do kontaktu