OFERTA WSPÓŁPRACY

JESTEŚ ZADOWOLONY Z NASZYCH USŁUG?
POLEĆ NAS SWOIM ZNAJOMYM!!!
OTRZYMASZ RABAT W WYSOKOŚCI 10% UMOWY NOWEGO KLIENTA PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA!!!

Regulamin promocji „Poleć nas”

  • Promocja skierowana jest do dotychczasowych klientów Spółki Finansowo – Księgowej SFINKS Sp. z o.o., którzy polecą usługi Spółki nowemu klientowi, z którym zostanie zawarta umowa na stałą obsługę księgową bądź stałe doradztwo księgowe.
  • W wyniku zawarcia umowy z nowym klientem z polecenia klienta dotychczasowego, dotychczasowy klient Spółki otrzymuje rabat w wysokości 10% wartości usługi nowego klienta.
  • Rabat dla dotychczasowego klienta z tytułu polecenia nowego klienta udzielany jest na okres 6 miesięcy, rozpoczynając od faktury za miesiąc, w którym zawarto umowę z nowym klientem.
  • Okres, o którym mowa w pkt. 3, może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy, w przypadku zawarcia umowy z kolejnym nowym klientem z polecenia dotychczasowego klienta w trakcie trwania tego okresu.
  • Nowy klient, zawierający umowę ze Spółką z polecenia dotychczasowego klienta, otrzymuje rabat w wysokości 10% swojej usługi na okres 3 miesięcy.
  • Rozliczenie rabatu następuje poprzez wystawienie przez dotychczasowego klienta faktury za usługę marketingową na rzecz Spółki w wysokości równej wysokości należnego rabatu.
  • Rozliczenie rabatu udzielonego nowemu klientowi następuje poprzez pomniejszenie wartości usługi na fakturze wystawionej przez Spółkę.

Zapraszamy do kontaktu